Plan zajęć

Na rok szkolny 2022/2023 obowiązuje od 09.09.2022r